Devletler Hukuku Anabilim Dalı

Anabilim Dalı: Devletler Hukuku
Başkanı: Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR

 

Öğretim Üyeleri
Unvanı Adı Soyadı

Doç. Dr.

Hakan ARIDEMİR

Dr. Öğr. Üye

Ramazan GÜREŞCİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023, Perşembe