Devletler Hukuku Anabilim Dalı

Anabilim Dalı: Devletler Hukuku
Başkanı: Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR

 

Öğretim Üyeleri
Unvanı Adı Soyadı

Doç. Dr.

Hakan ARIDEMİR

Arş. Grv. Dr.

Ramazan GÜREŞCİ

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022, Pazartesi