İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerini piyasa şartlarına daha iyi hazırlamak
amacıyla bir sene isteğe bağlı Hazırlık Sınıfı fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler, düzeylerine göre, Yabancı
Dil okutmanlarınca bir sene boyunca eğitilmektedirler.


İsteğe bağlı hazırlık okumak için e-devlet üzerinden kayıt yaptıranların İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK
OKUMAK İSTİYOR MUSUNUZ? sorusuna EVET seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Şahsen kayıt
yaptıranlar ise isteğe bağlı hazırlık okumak istediğine dair bir dilekçe bırakarak başvurusunu yapmış
sayılır.


Başvurular kontenjanlar dahilinde değerlendirilir ve kabul edilen öğrencilerin listesi Yabancı Diller
Yüksekokulu web sitesinde duyurulur. İsteğe bağlı hazırlık okuma başvurusu kabul edilen öğrenciler
Hazırlık Sınıfına kaydedilir. Bu işlem sonrasında 1 yıllık hazırlık eğitimi süresi tamamlanmadan
bölümlerine geçme isteği kabul edilmez.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021, Salı