Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Cantürk CANER

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üye.Emel ÇOKOĞULLAR BOZASLAN

Erasmus ve Farabi Koordinatörü

Doç. Dr. Cantürk CANER

Erasmus ve Farabi Koordinatörü Yardımcısı

Arş. Gör. Dr. Ramazan GÜREŞCİ

Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022, Pazartesi