Hakkımızda

Bölümümüz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak 2009-2010 eğitim öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır.
Bölümümüz, yeni kurulan bir bölüm olmakla birlikte hedeflediği öğretimi verebilecek nitelik ve sayıda dersliğe sahiptir. Bölümümüzde okuyan öğrenciler bölüm binasının yaklaşık 100 metre uzağındaki Üniversite Merkez Kütüphanesinden faydalanabilmektedirler. Bu Kütüphanede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programıyla ilgili yerli ve yabancı basılı kaynaklara ulaşabilecekleri gibi kütüphanenin üye olduğu elektronik veri tabanlarını kullanarak elektronik dergi ve kitaplara da ulaşabilirler. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler açısından bakıldığında öğrencilerimiz, Bölümümüzün de faaliyet gösterdiği Merkez yerleşkede bulunan Kapalı Spor Salonu, Olimpik Yüzme havuzu, Yapay Tırmanma Duvarı, Halı Sahalar, Basketbol ve Voleybol Sahaları gibi yeterli olanağa sahiptirler. Ayrıca yine merkez yerleşkede bölüm binamıza 100 metre mesafede bulunan Bedesten sosyal tesisi, kafeterya ve yemek salonları, banka şubesi, kitap satış ofisi, bayan ve erkek kuaför salonları gibi imkanlarla öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Dünyayı oluşturan toplum ve devletlerin geleneksel sınırları aşan ve giderek daha da yoğunlaşan bir etkileşim içinde bulunduğu bir dönemde yaşamaktayız. Bu dönemde sosyal, kültürel, ekonomik, politik hareketler dünya çapında giderek artan ve derinleşen bir şekilde bağlantılı hale gelmektedir. Bu durumun en temel yansımalarından birisi de eskiden tek tek ülkelerin iç meseleleri olarak ele alınan konuların artık uluslararası boyutta ele alınmasını zorunlu hale geliyor olmasıdır. Bu genel yapı içinde ülkemizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren uluslararası olayların anlaşılmasında, uluslararası sistemin yapısı, işleyişi, aktörleri ve bu aktörlerin birbirleriyle ilişkilerine dair objektif bilgilere sahip bireylerin yetiştirilmesi son derece önemli hale gelmiştir. Bu düşünceden hareketle kurulan Bölümümüz, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih ve Yönetim Bilimleri olmak üzere beş anabilim Dalını kapsamaktadır.
Bölümümüzde öğrenim süresi 4 yıldır. Bu süre zarfında öğrencilerimizin, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programının temel felsefesine uygun olarak, sosyal bilimler alanında geniş bir vizyona sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen, sosyal ve siyasal olgu ve süreçleri anlayıp yorumlayabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak bir öğretim vermek bölümümüzün en temel amacıdır.  Bu çerçevede ilk dört dönem Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel felsefesini öğrencilere aktarabilecek derslerin zorunlu olarak okutulması öngörülmüş, 5. dönemden itibaren zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi eğilimleri doğrultusunda seçmeli derslere yöneltilerek disiplinler arası bir bakışa sahip olmaları hedeflenmiştir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü formasyonuna sahip olan öğrenciler mezun olduklarında oldukça geniş bir yelpazede istihdam imkanı bulabilmektedirler. Mezunlarımız, çeşitli devlet kurumlarındaki uzmanlık, denetmenlik, idari yargıçlık ve müfettişlik kadrolarına aday olabildikleri gibi, Dışişleri Bakanlığı'nda meslek memurluğuna da başvurabilmektedirler. Ayrıca Uluslararası İlişkilerin giderek artan önemine paralel olarak,  Uluslararası kuruluşlarda, diplomaside, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde, sivil örgütlerde (NGOs) çalışabilecekleri gibi araştırmacı, danışmanlık ve akademik kariyer gibi meslek dallarına da yönelme şansına sahiptirler.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2015, Çarşamba