İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İlk Arapça Panel

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE İLK ARAPÇA PANEL

 

25.05.2022 Çarşamba günü saat 14.00’de Amfi II’de “Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Sosyopolitik Yansımaları” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin ayırt edici özelliği, Fakültemizde yapılan ilk Arapça bilimsel faaliyet olmasıydı.  Aynı zamanda panelin moderatörlüğünü üstlenen Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ, “Ukrayna Savaşı’nın Türkiye Jeopolitiğine Yansımaları” başlıklı Arapça bir tebliğ sundu. Akabinde Cezayir’de bulunan Chlef Üniversitesinden Dr. Amine Mustafa Della “Ukrayna Savaşında Cezayir’in Savaşan Taraflara Karşı Tutumu” konusunda bir tebliğ sundu. Son olarak gene Chlef Üniversitesinden Prof. Dr. Djebbar Abdeldjabar “Diplomasi, Strateji ve Jeopolitika Açısından Ukrayna Savaşı” başlığını taşıyan bir sunum gerçekleştirdi. Takdim konuşmasını Ayşe Gamal Elmassry’nin yaptığı ve dekanımız Prof. Dr. Cengiz Duran başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve geniş bir öğrenci kitlesinin katıldığı panele Asya Pasifik Topluluğu ve Uluslararası Öğrenciler Topluluğu da destek verdi.

Panel neticesinde, ABD ve İngiltere’nin ABD hegemonyasını sürdürmek amacıyla AB ve NATO’yu konsolide ederek kendine çekme, Rusya’da Putin yönetimi yerine kendine müzahir bir iktidara lan açma ve yeni hegemon güç olarak ortaya çıkmaya başlayan Çin’e karşı çevreleme ve kuşatma amacıyla bu savaşı tetiklediği görüşünde birleşildi. Avrupa’nın Rusya’ya duyduğu enerji bağımlılığından kurtulması, uygulanan katı ambargoyla dışlanan Rus halkının ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesi ve hepsinden önemlisi bölgesinde bir istikrar adası olarak barış ve diplomasinin işlerlik kazanmasında bir merkez ülke olarak Türkiye’nin ön plana çıktığı vurgulandı. Panelde, Türkiye’yle benzer bir tutum takınarak her iki tarafa eşit mesafede duran ve dengeli ve barışçıl bir siyaset izleyen kardeş ülke Cezayir’in savaş sonrası dönemde Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye ile birlikte oluşturabileceği yeni jeopolitik iklim farklı boyutlarıyla ele alındı.  Son olarak, savaşın yarattığı riskler bağlamında enerji krizi, gıda güvenliği ve yeni bir dünya düzeninin inşası aşamasında karşılaşılması muhtemel olan jeopolitik tehditler ve sınamalar, sosyopolitik ve ekonomik boyutlarıyla tartışıldı.  

 

30 Mayıs 2022, Pazartesi / 507 defa okundu.

Duyurular


Tüm Duyurular