Devletler Hukuku Anabilim Dalı

Anabilim Dalı: Devletler Hukuku
Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Arıdemir

 

Öğretim Üyeleri
Unvanı Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr.

Hakan Arıdemir

Arş. Grv. 

Rahmi Aydın 

Arş. Grv.

Ramazan Güreşci

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2017, Cuma